Samen maken wij Grou sterker

Met onze Grou Mobyl, evenementen en activiteiten dragen we bij aan het welzijn van 55-plussers in Grou

Met gemiddeld 100 enthousiaste vrijwilligers willen wij bijdragen aan het welzijn van 55+ Grousters. Naast onze reguliere dienstverlening en activiteiten organiseren we -met of zonder andere Grouster organisaties- evenementen zoals een Sint Pitermiddag, theatervoorstellingen, een kerstmiddag. Onze agenda houden we up to date.

Neem de tijd om te kijken wat we voor u kunnen betekenen of wat jij voor ons wilt doen.

Actueel

Agenda