Optreden Sjongnocht in Leppehiem

Op 16 april om 15:00 uur sjonge wy foar de bewenners Fryske en Ingelstalige ferskes yn de grutte seal fan Leppehiem.