Word donateur

Word donateur

De UVV Grou wil zich, ook in de toekomst, blijven inzetten om vrijwilligers te ondersteunen, te trainen, te waarderen en bij te staan waar dat nodig is.

Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers kan de UVV Grou zich in blijven zetten voor mensen die zich door ziekte, handicap, ouderdom of eenzaamheid in een kwetsbare positie bevinden.

Steun

UVV Grou heeft ongeveer 550 donateurs. De donateurs ontvangen ieder jaar het jaarverslag. Wilt u ook donateur worden, dit kan al vanaf € 3,00 per jaar.

Voor meer informatie kunt u bellen met de penningmeester, Minke Smeding, tel. 0566-621416. U kunt ook mailen naar uvv.grou@gmail.com

Draagt u het vrijwilligerswerk ook een warm hart toe? Laat het ons weten. Wij nemen graag contact met u op.