UVV STEUNEN?

Draagt u ons vrijwilligerswerk ook een warm hart toe?

Wij willen ons graag blijven inzetten voor het welzijn van 55- plussers in Grou, in de breedste zin van het woord. Wij volgen de ontwikkelingen in de maatschappij en spelen daarop in met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en diensten. Daarnaast ondersteunen wij de vrijwilligers met trainingen en informatievoorziening. De uitvoering van ideeën en de organisatie kost geld. De UVV heeft ontvangt geen subsidie. Onze inkomsten bestaan uit donaties. 

Wilt u ons steunen? Vanaf € 5 per jaar wordt u donateur. Voor aanmelding kunt u het contactformulier gebruiken.

De UVV Grou heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van fiscale voordelen. Giften komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.

Eenmalige donatie

Wij zijn blij met iedere gift. U kunt ook éénmalig een bedrag schenken en overschrijven op bankrekening: 
NL92 RABO 0356 21 3730 ten name van UVV afdeling Grou o.v.v. éénmalige gift.

Nalatenschap

Misschien heeft u of een familielid hulp van de UVV. Of vindt u ons werk waardevol en wilt u ons  steunen middels een nalatenschap? Organisaties met ANBI status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. 

Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op door op onderstaande knop te klikken.