Dutch NL Frisian FY
Dutch NL Frisian FY

activiteit

activiteit

Gezamenlijk koken en eten

Gezamenlijk koken en eten voor mensen met een smalle beurs of inwoners die graag een keer gezellig met meer mensen aan tafel wil zitten eten. Het doel is een interactief gezamenlijk samenzijn. Er wordt voor u gekookt maar u mag ook helpen met tafeldekken of een menu uitzoeken voor de volgende keer. We beginnen met een kopje koffie of thee.

Waar: Doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 4, Grou
Wanneer: de eerste en derde donderdag van de maand. Vanaf 10 uur koffiedrinken en daarna eten tot ongeveer 12:30
Kosten: € 4
Aantal: Maximaal 15 personen, bij meer belangstelling wordt er gerouleerd of de dienst uitgebreid.

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06-206 03741

Coördinator

Tjittie van der Sluis

Tjittie van der Sluis

Neem voor vragen contact op met de coördinator. 

De Doarpskeamer

Trefplak & Brûsplak

De Doarpskeamer wil een ‘Trefplak & Brûsplak’ zijn voor inwoners van Grou en omliggende dorpen. Ook met hulpvragen kunt u terecht. De activiteiten die worden aangeboden staan in onze agenda. Enthousiaste gastvrouwen/-heren heten u van harte welkom. Kom een keer langs om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen of wat u voor ons kunt betekenen.
 
Waar: Muldyk 3, Grou, ingang kringloopwinkel

Wanneer: dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur, woensdagmorgen van 9:30-12:00 uur
Kosten: geen, de koffie/thee staat klaar

Klik hier voor een filmpje met een impressie!
 

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Een initiatief van OOG: Ouderen Organisaties Grou:
UVV-Grou, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang Grou, Noorderbreedte (Friesma State) Dorpenteam Zuid Amaryllis, Seniorenbond

Mede mogelijk gemaakt door:
Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim/PKN Gemeente Grou-Jirnsum/ Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam/Iepen Mienskipsfûns/Charlotte ’s Jacob Fonds

Coördinator

Marike Bakker

Marike Bakker

Vragen en ideeën zijn welkom 

Bingo

We willen u een leuke middag bezorgen en een ontmoetingsplek zijn!

De Unie van Vrijwilligers Grou organiseert op de laatste donderdagmiddag van de maanden september tot en met april voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo in Friesma State. De bingo begint om 14.30 uur. U bent van harte welkom! We hopen u te zien in het restaurant van Friesma State en neem gerust een vriendin, buurvrouw of kennis mee.

Waar: restaurant Friesma State
Wanneer: laatste donderdagmiddag van de maanden September t/m April
Kosten: deelname kost € 3 (inclusief koffie/thee)

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Coördinatoren

Minke Smeding

Minke Smeding

Neem voor vragen contact op met de coördinator of stuur een mail naar  Minke Smeding, contactpersoon bestuur.

 

Anneke Hylkema

Anneke Hylkema

Sjongnocht

Nocht oan sjongen; kom by Sjongnocht

Het koor ‘Sjongnocht’ zingt onder leiding van gediplomeerde dirigent Jelly Meijer meertalige liedjes. Het is altijd reuze gezellig en nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kijken en/of meezingen. Het koor treedt een paar keer per jaar op, o.a. in Friesma State en bij de jaarlijkse Sint Piterdag.

Waar: doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 44, Grou
Wanneer:  maandagmiddag van 14.00 tot 15:30 uur.
Kosten: de kosten bedragen € 5 per keer, dit is inclusief kopje thee of koffie.

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06-206 03741

Coördinator

Thea Leistra

Thea Leistra

Wilt u lid worden of
heeft u een vraag, neem
contact op met de coördinator
of stuur een mail.

 

Gymnastiek
Nut en nocht

Ontspanning door inspanning

De groep bestaat momenteel uit 17 leden, die allemaal op eigen niveau gymnastische oefeningen doen onder begeleiding van een gediplomeerd ouderen gymleidster. Op muziek worden verschillende oefeningen gedaan en er wordt veel gelachen.

Waar: sporthal ‘De Twine’
Wanneer:  september tot en met mei, woensdagmorgen van 9.45 tot 10.45 uur.

Wilt u graag gebruik maken van deze dienst of u opgeven als vrijwilliger om mee te helpen, neem dan contact op met de coördinator. Nieuwe leden zijn altijd welkom om een keer mee te doen.

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Coördinator

Minke Smeding

Minke Smeding

Neem voor vragen contact op
met de coördinator.