activiteit

activiteit

Gezellig samen eten

Het doel is een interactief samenzijn. Twee keer per maand wordt er gekookt. We beginnen met koffiedrinken en een praatje. Geen tijd voor een praatje; voor alleen eten bent u ook welkom. Heeft u zelf een menu suggestie, dan kunt u dat aangeven.

Waar: Loods Ontmoeten & Meedoen Amaryllis Seize 3, Grou
Wanneer: De tweede woensdag van de maand: deur open 10:30 uur, aan tafel: 12:45 uur.
De vierde woensdag van de maand: deur open 16:15 uur, aan tafel 17:30 uur.
Opgeven kan tot de maandag voorafgaand bij Tjittie van der Sluis 0630095375

Kosten: € 5

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06-206 03741

Coördinator

Tjittie van der Sluis

Tjittie van der Sluis

Neem voor vragen contact op met de coördinator. 

De Doarpskeamer

Trefplak & Brûsplak

De Doarpskeamer wil een ‘Trefplak & Brûsplak’ zijn voor inwoners van Grou en omliggende dorpen. Ook met hulpvragen kunt u terecht. De activiteiten die worden aangeboden staan in onze agenda. Enthousiaste gastvrouwen/-heren heten u van harte welkom. Kom een keer langs om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen of wat u voor ons kunt betekenen.
 
Waar: Muldyk 3, Grou, ingang kringloopwinkel

Wanneer: dinsdagmiddag en  vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur
Kosten: geen, de koffie/thee staat klaar

Klik hier voor een filmpje met een impressie!
 

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Een initiatief van OOG: Ouderen Organisaties Grou:
UVV-Grou, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang Grou, Noorderbreedte (Friesma State) Dorpenteam Zuid Amaryllis, Seniorenbond

Mede mogelijk gemaakt door:
Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim/PKN Gemeente Grou-Jirnsum/ Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam/Iepen Mienskipsfûns/Charlotte ’s Jacob Fonds

Coördinator

Marike Bakker

Marike Bakker

Vragen en ideeën zijn welkom 

Bingo

We willen u een leuke middag bezorgen en een ontmoetingsplek zijn!

De Unie van Vrijwilligers Grou organiseert op de laatste donderdagmiddag van de maanden september tot en met april voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo in Friesma State. De bingo begint om 14.30 uur. U bent van harte welkom! We hopen u te zien in het restaurant van Friesma State en neem gerust een vriendin, buurvrouw of kennis mee.

Waar: restaurant Friesma State
Wanneer: laatste donderdagmiddag van de maanden September t/m April
Kosten: deelname kost € 3 (inclusief koffie/thee)

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Coördinatoren

Minke Smeding

Minke Smeding

Neem voor vragen contact op met de coördinator of stuur een mail naar  Minke Smeding, contactpersoon bestuur.

 

Anneke Hylkema

Anneke Hylkema

Sjongnocht

Nocht oan sjongen; kom by Sjongnocht

Het koor ‘Sjongnocht’ zingt onder leiding van gediplomeerde dirigent Jelly Meijer meertalige liedjes. Het is altijd reuze gezellig en nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kijken en/of meezingen. Het koor treedt een paar keer per jaar op, o.a. in Friesma State en bij de jaarlijkse Sint Pitermiddag van de UVV.

Waar: doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 44, Grou
Wanneer:  maandagmiddag van 14.00 tot 15:30 uur
Kosten: de kosten bedragen € 20 per maand, dit is inclusief kopje thee of koffie

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06-206 03741

Coördinator

Thea Leistra

Thea Leistra

Wilt u lid worden of
heeft u een vraag, neem
contact op met de coördinator
of stuur een mail.

 

Gymnastiek
Nut en nocht

Ontspanning door inspanning

De groep bestaat momenteel uit 19 leden, die allemaal op eigen niveau gymnastische oefeningen doen onder begeleiding van een gymdocent. Er wordt op muziek verschillende oefeningen gedaan en gewerkt met attributen. De leden hebben veel plezier, er wordt gegymd, maar ook veel gelachen.

Waar: sporthal ‘De Twine’
Wanneer:  september tot en met juni, woensdagmorgen van 9.45 tot 10.45 uur
Kosten: € 3 per les

Wilt u graag gebruik maken van deze dienst of u opgeven als vrijwilliger om mee te helpen, neem dan contact op met de coördinator. Nieuwe leden zijn altijd welkom om een keer mee te doen.

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Coördinator

Minke Smeding

Minke Smeding

Neem voor vragen contact op
met de coördinator.