Over UVV Grou

Bestuur

Picture of Jeltsje de Boer

Jeltsje de Boer

Voorzitter
Picture of Joke de Vries

Joke de Vries

Secretaris
Picture of Minke Smeding

Minke Smeding

Penningmeester
Picture of SytskeRixt Zijlstra

SytskeRixt Zijlstra

Bestuurslid
Picture of Tjittie van der Sluis-Tiekstra

Tjittie van der Sluis-Tiekstra

Bestuurslid

Publicaties

Missie
 ‘De UVV Grou maakt zich sterk voor het welzijn van 55+ Grousters. Wij verlenen diensten en organiseren activiteiten , zowel individueel als voor groepen waarbij de nadruk ligt op contact en plezier. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn actief bij thuiswonenden en bij bewoners van Friesma State. 
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.’ 

De UVV Grou medewerkers zijn enthousiaste vrouwen en mannen die graag wat voor een ander willen doen en betekenen. Die met plezier samenwerken en zo hun leven verrijken met een fijne contactenkring. Met werk dat voldoening geeft.

Visie
Het aanbieden van laagdrempelige activiteiten waarbij iedere 55+ Grouster zich kan aansluiten en/of van kan genieten, met het doel om eenzaamheid te verminderen.

In contact zijn met onze vrijwilligers en toetsen of ze genoeg uitgerust zijn op hun taak. 

Momenteel hebben wij ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Iedere dienst of activiteit heeft 1 of 2 coördinatoren die de vrijwilligers begeleiden. Door de inzet van alle vrijwilligers kan de UVV Grou een diversiteit van diensten en activiteiten aanbieden en uitvoeren voor de inwoners van Grou, thuiswonend of woonzorgcentrum in Friesma State.

We streven ernaar dat de vrijwilligers elkaar 1 à 2 keer per jaar ontmoeten.  Op de Nationale Dag van de Vrijwilliger, 7 december, organiseren we een gezellige avond. Een training is ook een optie. Ook vinden er bijeenkomsten plaats per activiteit of dienst. Dit wordt door de coördinator georganiseerd. De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Friesma State worden door de coördinator Welzijn en Vrijwilligers begeleidt.

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl

In 1938 werd het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) opgericht. Een Amsterdams initiatief dat door plaatsen in heel Nederland werd overgenomen. Aanleiding was de dreigende Tweede Wereldoorlog en de economische crisis waardoor de positie van werkende vrouwen verslechterde. Vrijwilligerswerk was een manier om de actieve maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen vorm te geven.