Organisatie

Wat is de Unie Van Vrijwilligers?

Enthousiaste vrijwilligers UVV Grou

UVV afdeling Grou

De UVV Grou heeft bijna 90 enthousiaste vrijwilligers. Door de inzet van deze vrijwilligers kan UVV Grou diverse projecten en activiteiten uitvoeren in woonzorgcentrum Friesma State en daarbuiten.

Projecten

De verschillende projecten en activiteiten hebben coördinatoren, die fungeren als contactpersoon en aanspreekpunt. De coördinatoren en het bestuur van UVV Grou hebben regelmatig contact met elkaar.

Bijeenkomsten

Door het jaar heen worden er bijeenkomsten georganiseerd waar de vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. In het voorjaar vindt een algemene jaarvergadering plaats waar alle vrijwilligers voor uitgenodigd worden. Daarnaast organiseert het bestuur jaarlijks op de Nationale Vrijwilligersdag een gezellig etentje in Friesma State. Enkele projecten organiseren nog een bijeenkomst voor hun eigen vrijwilligers. Voor onze vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Friesma State worden door Noorderbreedte thema avonden georganiseerd.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Jeltsje de Boer
Tel: 06-15699658

Secretaris

Joke de Vries
Tel: 06-19865261

Penningmeester

Minke Smeding
Tel: 0566-621416

Bestuurslid

Sytske Rixt Zijlstra

Bestuurslid

José Rijpstra

Bestuurslid

Tjittie van der Sluis-Tiekstra

UVV Grou publicaties

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.