De Doarpskeamer

Trefplak & Brûsplak

De Doarpskeamer wil een ‘Trefplak & Brûsplak’ zijn voor inwoners van Grou en omliggende dorpen. Ook met hulpvragen kunt u terecht. De activiteiten die worden aangeboden staan in onze agenda. Enthousiaste gastvrouwen/-heren heten u van harte welkom. Kom een keer langs om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen of wat u voor ons kunt betekenen.
 
Waar: Muldyk 3, Grou, ingang kringloopwinkel

Wanneer: dinsdagmiddag en  vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur
Kosten: geen, de koffie/thee staat klaar

Klik hier voor een filmpje met een impressie!
 

Halen en brengen met de Grou Mobyl! is mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

Een initiatief van OOG: Ouderen Organisaties Grou:
UVV-Grou, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang Grou, Noorderbreedte (Friesma State) Dorpenteam Zuid Amaryllis, Seniorenbond

Mede mogelijk gemaakt door:
Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim/PKN Gemeente Grou-Jirnsum/ Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam/Iepen Mienskipsfûns/Charlotte ’s Jacob Fonds

Coördinator

Picture of Marike Bakker

Marike Bakker

Vragen en ideeën zijn welkom