Wat doen wij?

Wat doen wij?

De Unie Van Vrijwilligers Grou kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en projecten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Vriendschappelijk huisbezoek

UVV-Grou biedt hulp op maat:

Heeft u behoefte aan wat aanspraak, zoekt u iemand die met u een spelletje doet of wilt u graag een wandelingetje met iemand maken? Misschien is “Vriendschappelijk huisbezoek” iets voor u! Ook wanneer u in Friesma State woont, kunt u zich aanmelden of dat iemand anders dat voor u doet.

 


klik op de afbeelding voor een uitvergroting of download de pdf hieronder.

Huiskamerproject Friesma State

In Friesma State wordt “gewoond” in woongroepen, waarin een woonbegeleider de bewoners verzorgt en begeleidt, en waar gezamenlijk koffie- en theegedronken en gegeten wordt.

Vrijwilligers zijn nu en dan (bijv. één keer per week) een dagdeel in een huiskamer aanwezig voor de gezelligheid, het doen van een spelletje, het maken van een praatje met (één van) de bewoners, het drinken van een kopje koffie in het restaurant met een bewoner, het aanbieden van koffie/thee in de groep, enz.

Coördinator:
Limmy Scheper
Tel. 0566-623616

Rechtstreeks aanmelden bij Friesma State, via Anja Westra, tel:0566-629940

Activiteitenbegeleiding

Vrijwilligers ondersteunen de activiteitenbegeleidsters bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals:

* Bewegen op muziek
* Zangmiddag

 

Coördinator:
Mien Bosma
Tel. 0566-621748

Project Vervoer Dagcentrum Friesma State

UVV-Grou vervoer dagcentrum bus

Vrijwilligers van UVV Grou halen en brengen de cliënten voor het Dagcentrum in Friesma State. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag worden ’s morgens vanaf 8.30 uur de cliënten opgehaald en ’s middags vanaf 16.00 uur weer naar huis gebracht. Het vervoer met een door Friesma State gehuurd busje wordt iedere dag door twee vrijwilligers gedaan. De één bestuurt de bus en de ander doet de begeleiding. De cliënten worden van huis gehaald, worden geholpen om in de bus te komen, de rollator moet mee enz. Onderweg wordt gezellig een praatje gemaakt.

Coördinator:
Hanne Sikkema
Tel. 0566-621536

Bingo!!!!

bingo jan 2019 1

De Unie van Vrijwilligers Grou organiseert op de laatste donderdagmiddag van de maanden september tot en met april voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo in Friesma State. De bingo begint om 14.30. U bent van harte welkom!

We willen u een leuke middag bezorgen en een ontmoetingsplek zijn!
Deelname kost €3,00 (inclusief koffie/thee) en er zijn leuke prijsjes te winnen.

We hopen u te zien in Friesma State

Contactpersoon: Anneke Hylkema, tel. (0566) 622407

Duofiets

Friesma State bezit 2 elektrische duofietsen.

Vrijwilligers gaan regelmatig met bewoners van Friesma State een blokje te fietsen.

Waar, wanneer en hoelang wordt in onderling overleg bepaald.

Coördinatoren: 
Anneke Bouma
Tel. 0566-621725 Baukje Langhout
Tel. 0566-622952 Voor de PR Talentenprijs 2017 van de opleiding communicatie van de NHL Hogeschool werd een video- en tekstproductie van ‘de groep Klaas Boersma’ gemaakt over Grouster Krien Huisman. Hij zet zich vrijwillig in voor het project duofiets van de Unie van Vrijwilligers (UVV). Bekijk het filmpje hiernaast.

Praktische hulp

Hulp bieden bij allerlei praktische zaken, zoals:

  • vervoer bieden bij bijzondere omstandigheden, en t.b.v. de gymnastiek en het koor van UVV;
  • vervoer naar de bibliotheek;
  • gezelschap/begeleiding bij een uitstapje, winkelen e.d.;
  • boodschappen doen bij kortdurende ziekte;
  • idem de hond uitlaten;
  • kleine klusjes waarvoor geen vakman nodig is;
  • in overleg andere bij UVV passende vragen
Coördinatoren: 
Anneke Bouma
Tel: 0566-621725

 

Baukje Langhout
Tel: 0566-622952

Ouderenkoor ‘Sjongnocht’

Het ouderenkoor ‘Sjongnocht’ zingt elke maandagmiddag in de Doopsgezinde kerk van 14.30 tot 16.00 uur. Onder leiding van gediplomeerde dirigent Jelly Meijer worden er Friese en Nederlandse liedjes gezongen. Het is altijd reuze gezellig en nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kijken. Het koor treedt een paar keer per jaar op, o.a. in Friesma State en bij de jaarlijkse Sint Piterdag.

Praktische informatie:
Elke maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
Doopsgezinde kerk.
De kosten bedragen € 5 per keer dit is inclusief kopje thee of koffie. U kunt worden gehaald en/of gebracht, daarvoor dient u zelf contact op te nemen met telefoniste van UVV emobiel 06-20603741 Contactpersoon: 
Thea Leistra  Tel: 0566-623629 koor dec 2017 2

Gymnastiek Nut en Nocht

gym website

Van september t/m mei geeft een gediplomeerd leidster op woensdagochtend gymles aan ouderen in de sporthal. Deelnemers voeren de oefeningen naar eigen kunnen uit, waardoor de lessen geschikt zijn voor iedereen. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Praktische informatie:
Woensdag van 9.45 – 10.45 uur.
Sporthal De Twine
De kosten zijn €2,75 per les, u kunt altijd een proefles gratis meedraaien.

Wilt u gehaald en/of gebracht worden dan dient u zelf contact op te nemen met telefoniste van UVV emobiel 06-20603741

Contactpersoon:
Minke Smeding
Tel: 0566-621416