Heeft u hulp nodig?

Heeft u zelf hulp nodig?

Heeft u zelf hulp nodig?

UVV Grou …. ook iets voor u?

Individuele hulpvragers (ouderen, gehandicapten, zieken) kunnen vrijwillige ondersteuning inroepen bij: huisbezoek (gewoon een gezellig praatje maken), wandelen, boodschapje doen, naar de dokter, enz.

Folder “UVV Grou”

De folder ‘UVV Grou’ kunt u opvragen bij secr. Joke de Vries;
tel. 06-19865261, e-mail naar uvv.grou@gmail.com of download de folder hieronder.

Voorbeelden voor hulpvragen