GrouMobyl maakt 5000ste rit sinds start

Woensdag 1 november werd met de wekelijkse rit naar de gymnastiek de 5000 ritten behaald!

Na de start op 1 oktober 2021 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de auto. In de eerste periode waren er ongeveer 15 ritten per week en nu ruim 2 jaar later zitten we op een gemiddelde van 80 ritten per week en er komen nog steeds nieuwe klanten bij. Ongeveer 70 Grousters maken geregeld gebruik van de GrouMobyl!, de één wekelijks en de ander incidenteel.

De GrouMobyl! is voor vervoer in Grou voor inwoners met een beperkte mobiliteit. Dorpsgenoten maken gebruik van de auto met chauffeur voor dagelijkse activiteiten, zoals, boodschappen, naar kapper of huisarts, kerk of bezoekjes te brengen aan kennissen. Vaste ritten zijn er naar de Doarpskeamer, het koor en de gymnastiek van de UVV.

Het is meer dan vervoer, het praatje met de chauffeur is minstens zo belangrijk. Onze chauffeurs zijn enthousiast en omgekeerd zijn onze cliënten enthousiast over de chauffeurs. Hetzelfde geldt voor de telefonisten die vanuit huis werken of vanuit Friesma State, waar de auto ook zijn vaste plek heeft. 

De groep chauffeurs en telefonisten is inmiddels gegroeid naar ruim 40 vrijwilligers. Maar er kunnen altijd meer bij, want we zijn 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar. De auto met chauffeur is van het dorp en met elkaar zorgen we zo voor elkaar. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar uvvgrou@gmail.com.

GrouMobyl! is een initiatief van de ouderenorganisaties Grou