Afscheid leidster ouderengymnastiek UVV Grou

Op 22 mei was de laatste les van het seizoen van ouderengymnastiek ‘Nut en Nocht’ en ook de laatste les van onze leidster Iteke de Groot. Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft zij ruim 16 jaar les gegeven. Leden en oud leden kwamen deze morgen om de laatste les bij te wonen en/of om afscheid te nemen.

De laatste les van het seizoen was traditiegetrouw een spelcircuit met onder andere sjoelen, kegelen, visjes vangen en gezegdes opschrijven. Lijf en brein werden op een ontspannen manier getraind. En voor de fanatici werden de scores bijgehouden en na afloop genoemd. Na de les was er een gezellig samenzijn met koffie en oranjekoek en was het zover dat er afscheid werd genomen van Iteke.

De gymlessen zullen met een nieuwe leidster weer starten op woensdag 11 september a.s.
Er kunnen nog nieuwe leden bij en u bent dan ook van harte welkom om een keer een kijkje te nemen of een proefles te volgen. Deelnemers voeren de oefeningen naar eigen kunnen uit, waardoor de lessen geschikt zijn voor iedereen. De lessen zijn op woensdagmorgen van 9.45 – 10.45 uur in Sporthal De Twine.
De kosten zijn € 2,25 per les. De eerste les is gratis en vrijblijvend. Er is een mogelijkheid dat u van huis wordt gehaald en na de les weer thuis wordt gebracht. Per ochtend wordt dan € 1,00 aan de chauffeur betaald.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wiepkje de Groot, telefoonnummer 0566 – 601515.