Jaarvergadering UVV Grou 2019

Woensdag 17 april waren zo’n 27 vrijwilligers aanwezig bij de jaarvergadering.

Voorzitter Eke Schouwstra heet alle aanwezigen van harte welkom.

Eke Schouwstra zit haar laatste vergadering voor

Na de gebruikelijke zakelijke mededelingen, wordt er afscheid genomen van een paar bestuursleden en een coördinator.

Wim Eikenaar neemt afscheid als coördinator van het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Hij ontvangt van Eke een boekenbon voor zijn inzet. Wim blijft nog als vrijwilliger aan UVV verbonden. We zijn erg blij dat Hanne Sikkema hem wil opvolgen.

Van het bestuur zijn Eke Schouwstra, Grytsje van den Bosch en Minke Smeding aftredend. Minke is herkiesbaar. Voor Eke is een nieuwe voorzitter gevonden. Dit is Jeltsje de Boer. Als bestuur zijn we hier erg blij mee. Voor Grytsje zijn we nog op zoek naar een vervanger.
Jeltsje stelt zich voor aan de aanwezigen. De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van Minke en Jeltsje.

Dit jaar is er een jubilaris die al 30 jaar actief is binnen UVV. Djoke Oostenburg was al actief in Nij Friesmahiem en nu is ze nog steeds vrijwilliger op een huiskamer in Friesma State. Zij wordt bedankt en krijgt een mooi boeket van Eke.

Djoke Oostenburg 30 jaar actief als vrijwilligster

Na de pauze vertelt de gymlerares Iteke de Groot aan de hand van dia’s over haar loopbaan en in het bijzonder over haar periode in Grou. Helaas stopt zij na dit seizoen, hier wordt in de laatste les in mei aandacht aan geschonken.

Gymjuf Iteke de Groot

Hierna werd de vergadering vrolijk afgesloten door een optreden van het UVV koor HjerstMeldij onder leiding van Mea Stelma en met begeleiding van Fokje Mendel op accordeon.