Dutch NL Frisian FY
Dutch NL Frisian FY

Sint Pitermiddei UVV

Bekijk hier de foto’s die gemaakt zijn tijdens de gezellige Sint Pitermiddei op 20 februari in hotel Oostergoo. De ca 100 aanwezigen hebben een leuke middag gehad met muziek, zang, en een Sint Piterverhaal van Simon Odinga.

About the Author

You may also like these