Jubilarissen Ienskje de Haan en Lutske Pasma

Ienskje de Haan en Lutske Pasma zijn dit jaar 25 jaar vrijwilliger bij UVV Grou. Ienskje kreeg tijdens de jaarvergadering een bloemetje aangeboden van het bestuur.
Lutske was verhinderd bij de jaarvergadering, maar kreeg een bloemetje thuisbezorgd.

Ienskje de Haan ontvangt bloemen van Eke Schouwstra

Lutske Pasma ontvangt bloemen van Tineke Meter