UVV Ouderen koor ‘Hjerst Meldij’ bestaat 50 jaar

Op 6 februari 2018 bestaat het ouderenkoor ‘Hjerst Meldij’ 50 jaar. Het bestuur van UVV Grou wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en verraste de leden, op de repetitiemiddag van 5 februari, met oranjekoek. oranjekoek

Tevens kreeg ieder lid een oorkonde overhandigd van bestuurslid Minke Smeding.
Dirigente Mea Stelma, al 26 jaar dirigente, werd door mevrouw Kooiker nog even in het zonnetje gezet met een leuk verhaal en een bloemetje.

Het ouderen koor is op 6 februari 1968 opgericht door de afdeling UVV Grou voor mensen vanaf 60 jaar en ouder. Het doel van het koor was en is gezelligmet elkaar in koorverband te zingen. Het toenmalige bestuur van UVV Grou zorgde voor financiële ondersteuning, wat door de jaren heen nog steeds zo is. Hierdoor kon de contributie laag gehouden worden. In het begin was dit 75 cent.
Het koor heeft diverse keren meegedaan aan het VARA concours voor ouderen koren. In 1982 bereikte het koor met als dirigent de heer Hoitsma de finale die op tv werd uitgezonden , dit leverde een tweede prijs op. Op een concours in Gorssel werd eveneens een tweede prijs behaald. Het koor bestond toen uit 40 leden.
Tegenwoordig bestaat het koor ‘Hjerst Meldij’ nog uit 19 leden. Elke maandag middag wordt er gezongen in de doopsgezinde kerk van half drie tot vier uur. Mea Stelma-Falkena begeleid het koor op piano en Fokje Mendel op trekzak.

Er worden mooie Friese en Nederlandse liederen gezongen die het koorbestuur en de dirigente uitzoeken. Het koor geeft ook optredens in Friesma State en Leppehiem. Dit zijn altijd gezellige middagen.
Enthousiast geworden? U bent van harte welkom op maandagmiddag van half 3 tot 4 uur in de Doopsgezinde kerk.