Voorstelling ‘Moederziel’

‘Moederziel’

Is de nieuwste voorstelling van Seniorentheater De Rimpel: voor en door ouderen.

Ze komen optreden in Grou op dinsdag 15 maart 2022 van 15.00-16.15  in hotel Oostergoo.

De tagong is fergees, graag opjefte fia it sekretariaat uvv.grou@gmail.com as tillefoannûmer 06-19865261.

In ‘Moederziel’ wordt het thema ‘eenzaamheid’ op een ludieke en luchtige manier bij de kop gepakt.

In een aantal sketches en liedjes over o.a. alcoholgebruik, daten tussen ouderen, elektronische huisdieren, het misbruiken van de alarmknop en oudere homo’s die terug in de kast moeten, wordt aan het thema eenzaamheid met veel humor een theatrale draai gegeven.

Ek op 15 maart oansteande giet middeis fan 13:00 – 17:00 de Doarpskeamer lokaasje Kringloopwinkel fan start. Eltsenien is wolkom dêr foar in kopke kofje as tee, in praatsje en activiteiten.

In Grou is vervoer mogelijk met Grou Mobyl!, telefoonnummer 06-20603741