Emobiel 

Jammer genoeg hebben we niet de ANWB bijdrage gekregen voor onze Emobiel. Maar we gaan onverminderd door met het werven van fondsen voor de aanschaf van een elektrische auto om Grousters met een beperkte mobiliteit te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen en acitviteiten.

Pleatslik Belang, de UVV, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim, PKN Grou en Stichting Groen Grou hebben al een bedrag toegezegd.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende taken: Coördinatie, planning, vervoer (chauffeurs), PR, zaken rondom de auto. ‘Mei elkoar, foar elkoar’ is het motto. Start 2021.